10.11.18

Senator Sullivan (R-AK) and Senator Whitehouse (D-RI) Discuss Bipartisan Save Our Seas Act